Our News

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գնումների կատարման մրցութային հանձնաժողովի՝ Բժշկական խորհրդատվություն և աջակցություն ստանալու բջջային հավելվածի ստեղծման և գործարկման ծառայության գնման բաց մրցույթի


«Ֆոր Հյումանիթի» բարեգործական հիմնադրամը «Մեծ Մարտահրավերներ Կանադա» կազմակերպության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Հայաստանում անվտանգ աբորտների հասանելիության բարձրացում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է Բժշկական խորհրդատվություն և աջակցություն ստանալու բջջային հավելվածի ստեղծման և գործարկման ծառայության գնման բաց մրցույթ, որին մասնակցելու պարտադիր պահանջներն են.

Պահանջներ մասնակցին

  • Մասնակիցը պետք է գրանցված լինի որպես իրավաբանական անձ, կամ անհատ ձեռնարկատեր (ԱՁ):
  • Ունենա աշխատանքային առնվազան 2 /երկու/ տարվա փորձառություն:
  • Բջջային հավելվածը պետք է ստեղծել և գործարկել ներկայացված տեխնիկական պարամետրերին համապատասխան։
  • Մասնակցելու իրավունք չունեն այն իրավաբանական անձինք, կամ ԱՁ-ները, որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով:

Մրցույթի ծածկագիրն է՝ 01 / 21 ԲՀ

Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել համապատասխան գնման պայմանագիր։

Հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հայերեն լեզվով:

Հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել սույն հայտարարությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան՝ ըստ կից Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկում սահմանված փաստաթղթերի:

Մրցույթի հայտերը պետք է ներկայացնել «Ֆոր Հյումանիթի» բարեգործական հիմնադրամի գրասենյակ փակ ծրարներով՝ սոսնձված և փակման տեղում կնքված:

«Ֆոր Հյումանիթի» բարեգործական հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում փոստով ուղարկված հայտերի` վերջնական ժամկետից ուշ, կամ բացված տեսքով, կամ վնասված փաթեթ ստանալու դեպքերում:

Ժամկետից ուշ ստացված կամ էլեկտրոնային եղանակով ուղարկված հայտերը ՉԵՆ ԲԱՑՎԻ ԵՎ ՉԵՆ ԴԻՏԱՐԿՎԻ:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2021թ-ի փետրվարի 23-ը ներառյալ, ամեն օր, ժամը 11-ից մինչև 16-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Հայտերի բացումը կկայանա 2021թ-ի փետրվարի 25-ին՝ ժամը 16-ին, «Ֆոր Հյումանիթի» բարեգործական հիմնադրամի գրասենյակում (հասցե՝ ք.Երևան, Արմենակյան 129):

Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (010) 65 07 17 հեռախոսահամարով, կամ գրել՝ forhumanityfoundation2019@gmail.com, mapleleafsclinic@gmail.com էլ. Փոստին:

Հայտի ձևաթուղթը, Բջջային հավելվածի տեխնիկական առաջադրանքը և Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք ներբեռնել՝ սեղմելով համապատասխան բառերի վրա։

recent post

Գնումների կատարման մրցութային հանձնաժողովի՝ Բժշկական խորհրդատվություն և աջակցություն ստանալու բջջային հավելվածի ստեղծման և գործարկման ծառայության գնման բաց մրցույթի
«Ֆոր Հյումանիթի» բարեգործական հիմնադրամը «Մեծ Մարտահրավերներ Կանադա» կազմակերպության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Հայաստանում անվտանգ աբորտների հասանելիության բարձրացում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է Բժշկական խորհրդատվություն և աջակցություն ստանալու բջջային հավելվածի ստեղծման և գործարկման ծառայության գնման բաց մրցույթ, որին մասնակցելու պարտադիր պահանջներն են... See more...
"For Humanity" Charitable Foundation and "Maple Leafs" Armenian-Canadian medical clinic with the help of Canadian Fund for Local Initiatives completed the implementation of the project which aimed to support the rural population of Armenia with medical and psychological online support during COVID 19. Final radio broadcasting on the program "I am Healthy" of Public Radio of Armenia. See more...
Victoria Health News has organized an enlightening program about the progress and the current results of the program which is being implemented by “For Humanity” charitable foundation and “Maple Leafs” Medical Clinic with the support of Canadian Fund for Local Initiatives. See more...
With the high support of the Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI) ‘For Humanity’ charitable foundation and ‘Maple Leafs’ Medical Clinic are implementing online supporting program to rural communities.In the first stage of the implementation of the project online medical and psychological consultations have been organized via special mobile application in four selected villages of Armenia ( Lusarat, Norashen, Shahumyan, and Gai). The program is maintained to support rural populations during the crisis and post-crisis periods of COVID 19 when the country is in an emergency state and people are self-isolated. See more...
With the support of Canadian Fund for Local Initiatives, “For Humanity” Charitable Foundation and “Maple Leafs” Armenia-Canadian Clinic are implementing a medical and psychological online consultancy program in Gai village of Armavir province and Lusarat, Shahumyan and Norashen villages of Ararat province in Armenia.
The goal of the project is to support the rural community members by free medical and psychological consultations, which are organized via a special mobile application. See more...
On 17th of July , 2020 the Doctor- Urologist Vardges Avagyan and Doctor-Cardiologist Pankaj Singh were hosted on the program “I am healthy” of the Public Radio of Armenia. The main topic of the program was the program, that is organized with the high support of Canada Fund For Local Initiatives, “Maple Leafs” Armenian-Canadian Clinic and “For Humanity” Charitable Foundation, and the cardiovascular diseases and COVID 19.
The program provides free online medical and psychological consultations for the people of rural areas of Armenia. See more...
The COVID-19 virus is rapidly spreading all over the World as well in Armenia and affects different people in different ways. COVID-19 is a respiratory disease and most infected people will develop mild to moderate symptoms and recover without requiring special treatment. People who have underlying medical conditions (chronic diseases such as cardio-vascular, diabetes, pulmonary, etc.), people with disabilities and those over 60 years old have a higher risk of developing severe disease and death.
Common symptoms include:
• Fever, tiredness, dry cough.
Other symptoms include:
• shortness of breath, aches and pains sore throat, change of smell and taste, and very few people will report diarrhea, nausea or a runny nose. See more...
“For Humanity” Charitable Foundation, with the high support of Canadian Fund for Local Initiatives and “Maple Leafs” Armenian-Canadian Clinic is launching a program, which will provide psychological and medical assistance for the people who live in rural areas during the crisis period of the spread of COVID-19 and the post-crisis period in rural areas of Armenia. See more...
On the 11th of March, 2020 Vardges Avagyan was hosted on the program “I hy healthy” on the Public Radio of Armenia. The topic of the program was: What is considered to be a woman urinary tract infection? How are these types of infections diagnosed and treated? See more...
On the 23rd of February, Vardges Avagyan, who is the founder and chairman of the board of trustees of ‘For Humanity’ Charitable Foundation hosted In the “Dr.David medical TV show” program on the ‘Kentron TV’ Armenian Television. See more...
On 14th of February 2020 Doctor-Urologue Vardges Avagyan was hosted on the program "I hy healthy" at the Public Radio of Armenia. See more...
On the 29th of January, Elmira Martirosyan was hosted by the Armenian Public Radio on the program "I hy healthy".
She is the director and family doctor in Lusarat village. The radio broadcast was about forced-abortions and their consequences. See more...
In November 2019 there were organized seminars, lectures, and discussions in Lusarat, Norashen and Shahumyan villages of Ararat Province and Gay of Armavir Province within the project. See more...
The legal specialist Suzanna Sarkhoshyan and Psychologist Екатерина Айвазян-Ронова of "For Humanity" charitable foundation were hosted on the Public Radio of Armenia on the 13th of December, 2019. See more...
Lusine Hovsepyan who is one of the Gynecologists of "For Humanity" Charitable Foundation and "Maple Leafs" Armenian-Canadian Clinic was hosted on the program "I hy healthy" on Public Radio of Armenia on the 13 of November 2019. See more...
Vardges Avagyan, who is the founder of "For Humanity" Charitable Foundation, was hosted on the program "I hy healthy" on the Public Radio of Armenia on the 16th of October, 2019. See more...
"For Humanity" Charitable Foundation, with the support of Canada Fund for local Initiatives (CFLI) and “Maple leafs” Armenian Canadian Medical Clinic is staring a project that aims to raise awareness, competence and confidence of women in rural families of Armenia, to inform them about their rights and their health protection. See more...